Bame Group

MC4 +

Lidhës kabllor si një pjesë e vetme (përfshirë pjesën izoluese), p.sh. për kabllot diellore KBE me një seksion kryq prej 4-6 mm²
Gama e Diametrit të Glandës së Kabllit: 6.4-8.4mm

Scan the code