Bame Group

MURI TESLA POWER

Powerwall është një pajisje ruajtëse e energjisë elektrike që zbulon ndërprerjet e energjisë dhe bëhet automatikisht burimi i energjisë së shtëpisë tuaj në një fazë kur rrjeti fiket. Ndryshe nga gjeneratorët, Powerwall i mban dritat ndezur dhe e mban telefonin tuaj të karikuar – pa konsumim ose zhurmë karburanti dhe pa ndezje të veçanta. Kombinoni Powerwall-in tuaj me një inverter njëfazor për të qenë në gjendje të rikarikoni energjinë diellore edhe në rast të ndërprerjes së energjisë.Inverteri është komponenti teknologjikisht më i rëndësishëm i çdo sistemi të energjisë diellore: ai konverton rrymën direkte të gjeneruar në qelizat fotovoltaike në rrymë alternative që është në përputhje me rrjetin. Si një menaxher inteligjent i sistemit, ai është gjithashtu përgjegjës për monitorimin e rendimentit dhe menaxhimin e rrjetit. Invertorët diellorë karakterizohen nga një shkallë veçanërisht e lartë e efikasitetit. Sunny Mini Central nga SMA tashmë ofron një efikasitet mbi 98% dhe në këtë mënyrë mundëson rritjen e prodhimit të energjisë elektrike.

Scan the code