Bame Group

SOLAREDGE

Lideri i tregut botëror në optimizimin e performancës për energjinë diellore

Me rendiment më të lartë të energjisë, dizajn fleksibël të sistemit, monitorim PV dhe mbyllje të sigurisë në nivel moduli, teknologjia SolarEdge vendos standarde për të ardhmen. Teknologjia është e përshtatshme për çatitë e shtëpive private, si dhe për sisteme komerciale dhe të mëdha. Konsumatorët përfitojnë nga një dizajn sistemi pa kufizime teknike, përdorim i plotë i hapësirës, ​​më pak kohë instalimi, kosto më të ulëta mirëmbajtjeje dhe siguri më të lartë.

SolarEdge u themelua në vitin 2006 dhe është një kompani ndërkombëtare me disa qindra MW fuqi nominale të instaluar në sistemet FV në mbarë botën. Kjo e bën SolarEdge një lider teknologjik dhe lider në tregun botëror në fushën e elektronikës së energjisë në nivelin e modulit.

Kompania ka partneritete strategjike në të gjithë zinxhirin e vlerës së PV, nga prodhuesit dhe integruesit e moduleve deri te operatorët e sistemit. Produktet SolarEdge janë të disponueshme në Evropë, Amerikë dhe Azi.

Scan the code