Bame Group

TEKNOLOGJIA SMA SOLAR

SMA Solar Technology AG zhvillon dhe prodhon inverterë diellorë dhe sisteme monitorimi për sistemet fotovoltaike. SMA është ofruesi global me shitjet më të larta në këtë segment dhe është i vetmi prodhues me një gamë produktesh që ofron llojin e duhur të inverterit për çdo lloj moduli dhe për të gjitha vlerësimet e fuqisë. Si për aplikacionet e lidhura me rrjetin, ashtu edhe për funksionimin në ishull dhe rezervë.

,

Inverteri është komponenti teknologjikisht më i rëndësishëm i çdo sistemi të energjisë diellore: ai konverton rrymën direkte të gjeneruar në qelizat fotovoltaike në rrymë alternative në përputhje me rrjetin. Si një menaxher inteligjent i sistemit, ai është gjithashtu përgjegjës për monitorimin e rendimentit dhe menaxhimin e rrjetit. Invertorët diellorë karakterizohen nga një shkallë veçanërisht e lartë e efikasitetit. Sunny Mini Central nga SMA tashmë ofron një efikasitet mbi 98% dhe në këtë mënyrë mundëson rritjen e prodhimit të energjisë elektrike.

,

Ne mund t’i marrim të gjithë invertorët nga SMA – thjesht na kontaktoni për pajisjen tuaj të dëshiruar dhe ne do ta porosisim atë për ju.

Scan the code