SISTEME MONTIMI

MC4 +

MC4 + Lidhës kabllor si një pjesë e vetme (përfshirë pjesën izoluese), p.sh. për kabllot diellore KBE me një seksion kryq prej 4-6 mm²Gama e Diametrit të Glandës së Kabllit: 6.4-8.4mm Porosit tani

MC4 –

MC4 – Lidhës kabllor si një pjesë e vetme (përfshirë pjesën izoluese), p.sh. për kabllot diellore KBE me një seksion kryq prej 4-6 mm² Gama e Diametrit të Glandës së Kabllit: 6.4-8.4mm Porosit tani

Scan the code